PRODUKT DNIA
Kontrastowa poduszka do tulenia MRB. LULLALOVE
Kontrastowa poduszka do tulenia MRB. LULLALOVE
45,99 zł 36,79 zł
szt.
wodoodporna saszetka wings / lanila
wodoodporna saszetka wings / lanila
59,00 zł 44,25 zł
szt.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Zawierając ze mną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Usługa) oraz umowę
sprzedaży (Umowa) powierzasz mi swoje dane osobowe. W celu wykonywania Usług i
realizacji Umowy, Twoje dane osobowe są powierzone innym podmiotom, z którymi
współpracuję bezpośrednio lub pośrednio. Celem powierzenia tych danych jest zapewnienie
Tobie usług na najwyższym poziomie. Podmiotami przetwarzającymi Twoje dane osobowe w
moim imieniu, uczestniczącymi w wykonywaniu moich czynności są podmioty obsługujące
systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, w tym firmy hostingowe,
co umożliwia mi świadczenie Tobie usług.


Niniejsza Polityka prywatności jest informacją, jakie dane osobowe zbieram i w jakim celu
oraz do czego są one wykorzystywane.


W niniejszej Polityce skrót RODO oznacza - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)/


Jakie dane są przeze mnie przetwarzane?
Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług lub
zawierając Umowę. Są to dane pozostawione przez Ciebie we formularzach, które wypełniasz
na stronie internetowej www.smartchild.com.pl w celu skorzystania z Usługi, bądź w celu
dokonania zakupów w Sklepie Internetowym, są to takie dane jak: imię, nazwisko, telefon,
nazwa firmy, NIP (gdy prowadzona jest działalność gospodarcza), adres zamieszkania (ulica,
numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj).


Kto jest administratorem danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Andrzejak-Markwitz prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą SMART CHILD Monika Andrzejak-Markwitz, z siedzibą
w: Jeleniogórska 1/3G/10, 60-179 Poznań, NIP: 668-191-36-66, tel. 660686700, adres email:
biuro@smartchild.com.pl.


Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez
jaki okres będą przetwarzane?


I Cele przetwarzania Twoich danych:
1) w zakresie koniecznym dla realizacji postanowień umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, w tym w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem, a
Sprzedawcą (będącym jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych) - art. 6 ust.
1 lit. b) RODO),
2) w zakresie udzielenia odpowiedzi na reklamację (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) w zakresie zagwarantowania sprawnego działania systemu obsługującego Sklep
Internetowy ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) przeprowadzenia procedury wyjaśnienia ewentualnego korzystania z usługi niezgodnie z
prawem, bądź umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

II Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:
1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś Stroną –
w celu wykonania umowy oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze,
3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie ze mną
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bądź umowy sprzedaży, w związku z
którymi Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie ze mną umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną, bądź umowy sprzedaży ( w tym przez okres niezbędny do skorzystania
przez Ciebie z uprawnień wynikających z rękojmi, bądź gwarancji). Natomiast Twoje dane
osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej (gdy jest wystawiana faktura VAT będą
przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym
przepisach podatkowych (okres 6 lat).


Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz, bądź zawarcia umowy sprzedaży uniemożliwi ich świadczenie, bądź realizację umowy.


Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na moje
zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i
wyłącznie zgodnie z moimi poleceniami. Podmiotami przetwarzającymi Twoje dane osobowe
w moim imieniu, uczestniczącymi w wykonywaniu moich czynności są podmioty obsługujące
systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, w tym firmy hostingowe, co umożliwia mi świadczenie Tobie usług i wykonanie umowy sprzedaży. Twoje dane mogą być
również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na
odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw
trzecich, to jest. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli będzie to
niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną,
ważną podstawą prawną.


Pliki cookies (ciasteczka)
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na
komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili
może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi
mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na
utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:
sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych produktów, oddania głosu w ankiecie.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich
danych osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 prawo żądania sprostowania danych
 prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych,
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać
z poniższych praw:
 prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi
(dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych
praw:
 prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze mną : Monika
Andrzejak-Markwitz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SMART CHILD, z siedzibą w: Jeleniogórska 1/3G/10, 60-179 Poznań, NIP: 668-191-36-66, tel. 660686700, adres email: biuro@smartchild.com.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl